DA BI OPRAVILI IZPIT, POTREBUJETE:

 • Tečaj cestno prometnih predpisov (CPP),
 • Zdravniško spričevalo,
 • Izpit iz prve pomoči (če že imate katero kategorijo, ga ne potrebujete),
 • Praktični del – vožnja motornih vozil,
 • Izpit iz cestno prometnih predpisov (CPP),
 • Preizkus znanja – izpitna vožnja na izpitnem centru.

 

TEČAJ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV (CPP)

Z izobraževanjem v šoli vožnje lahko pričnete, če vam ne manjka več kot 6 mesecev do predpisane starosti za pridobitev pravice voziti motorno vozilo določene kategorije.

Predavanja izvajamo v:

 • Lenartu (Kraigherjeva ulica 4) - po dogovoru, prosimo da pokličete na telefonsko številko: 030 300 138 in vas bomo obvestili o terminih.

Tečaj obsega min. 20 šolskih ur. Po opravljenem tečaju Vam izdamo evidenčni kartonček vožnje, ter pričnemo s praktičnimi vožnjami.

 

ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO

Velja tri leta. Pridobite ga na podlagi pregleda zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa kjerkoli v Sloveniji. Na zdravniški pregled morate prinesti vašo zdravstveno kartoteko ali izpis iz kartoteke, ki ga dobite pri vašem osebnem zdravniku.

Zdravniški pregled morate opraviti pred tečajem CPP. Med drugim ga lahko opravite tudi:

 • Zdravstvenem domu v Lenartu, Maistrova ul. 22, Lenart; naročanje na tel.: (02) 729/18-56; ga. Majda Kuster. Delovni čas: ponedeljek (14.00 do 18.00), torek-petek (10.00 do 12.00).

Cena pregleda za A in B kategorijo je 34,40 €, za C in E kategorijo 61,34 € + 44,94 € psiholog.

 • Zasebni ambulanti dr. Lovše, Ul. Robeta Kukovca 15, Maribor; naročanje na tel.: (02) 229/72-17. Delovni čas: ponedeljek-petek (7.00 do 11.00).

Cena pregleda za A in B kategorijo 35,00 € , za C in E kategorijo 81,00 € (pregled + psiholog), za AM kategorijo 14,00 €.

 

IZPIT IZ PRVE POMOČI

Velja neomejeno. Lahko ga opravljate na Območni organizaciji oz. združenju RDEČEGA KRIŽA v:

 • Mariboru, RKS – Območno združenje Maribor, Ulica Pariške komune 13,  tel: 02 234 40 00,  tečaj je vsak ponedeljek in torek od 16.00 do 19.00 ure, izpit naslednji ponedeljek ob 15.00 oz. 16.00 v Humanitarnem centru Maribor, Ulica Pariške komune 13 (potrdila o opravljenem izpitu se dvigne ob sredah med 10.00 – 12.00 in 14.00 – 16.00 uri),
 • Lenartu, Nikova ulica 9, tel. (02)720-72-72 ali 031/531376, predavanja v zdravstvenem domu v Lenartu (sejna soba). O datumu predavanj vas obvestimo v avtošoli.

Cena tečaja rdečega križa in izpita znaša 84,36 € - cena enaka v Mariboru in Lenartu. Duplikat izkaznice RK 26,11 €.

 

REPUBLIŠKI IZPIT IZ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV (CPP):

Se opravlja na Izpitnem centru za voznike motornih vozil Maribor, Cesta k Tamu 11 v Mariboru. Za opravljanje TEORETIČNEGA IZPITA na Izpitnem centru za voznike motornih vozil v Mariboru potrebujete:

 • evidenčni kartonček vožnje (dobite ga v šoli vožnje),
 • osebno izkaznico ali potni list ali vozniško dovoljenje (pazite na veljavnost dokumentov),
 • izkaznico o opravljenem izpitu iz prve pomoči (razen tisti, ki že imate kakšno kategorijo – pokažete vozniško dovoljenje),
 • zdravniško spričevalo (pazite na veljavnost – 3 leta od datuma izdaje).

Ob prijavi v Mariboru na IC potrebujete poleg vseh že omenjenih dokumentov še 24,00 € za plačilo upravne takse in 18,10 € - če opravljate teorijo prvič (za vsako naslednje opravljanje teoretičnega izpita je cena 28,50 €), za plačilo teoretičnega izpita (za "AM" kategorijo je potrebna še izjava staršev, da soglašajo k opravljanju izpita – dobite jo na izpitnem centru).

Za opravljanje teoretičnega izpita se morate prijaviti vsaj kakšen dan pred testiranjem. Termini teoretičnih izpitov so v ponedeljek 11.00 in 13.00 uri, torek 11.00 uri, sredo 13.00 in 15.00, četrtek 11.00 uri.

Prijava je možna ob uradnih urah: ponedeljek 8.00-12.00 in 13.00-14.30, torek 8.00-12.00 in 13.00-14.30, sreda 8.00-12.00 in 13.00-16.30, četrtek 8.00-12.00 in 13.00-14.30, petek 8.00-12.30 ure.

 

PRAKTIČNI DEL-VOŽNJA Z MOTORNIM VOZILOM:

Pri praktičnem delu-vožnja morate imeti minimalno 20 ur.

POSEBNO: Vsi kandidati, kateri ste pri nas že opravili vozniški izpit ene izmed kategorij in se ponovno vrnete v našo avtošolo, imate brezplačen tečaj CPP, kateri se obračuna pri urah vožnje.

 

NA UČNE URE VOŽNJE MORATE VEDNO PRINESTI S SEBOJ:

Veljavno zdravniško spričevalo, veljavno osebno izkaznico ali potni list, evidenčni kartonček vožnje in kartonček RK.

BREZ TEH DOKUMENTOV URE VOŽNJE NE SMETE ODVOZITI.

Če dogovorjene ure ne morete odvoziti zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, Vas prosimo, da to sporočite inštruktorju in se z njim dogovorite za naslednjo vožnjo; če pa to ni možno, sporočite na sedež šole vožnje v delovnem času (od 8. do 17 ure), vsaj 24 ur pred vožnjo, ki jo odpovedujete. V nasprotnem primeru se računa čakalna ura (50% cene ure).

V primeru Vaše neopravičene zamude je tudi Vaš inštruktor dolžan čakati 20 minut na dogovorjenem mestu, potem pa se mora vrniti v šolo vožnje. Tako se neopravičen izostanek šteje v Vašo škodo in se vpiše čakalna ura.

V primeru, da inštruktor zamuja brez predhodno napovedanega razloga, ali brez utemeljenega vzroka ne pride in Vas o tem ne obvesti, ga čakajte le 20 minut. Če ga po 20 minutah ni, imate pravico, da ure ne odvozite in se Vam povrnejo nastali stroški.

V primeru, da pridete na vožnjo brez katerega od zgoraj navedenih dokumentov, v skladu z določili Zakona o varnosti cestnega prometa ure vožnje ne sme odvoziti – inštruktor Vas mora zavrniti in vpisati čakalno uro.

 

PREIZKUS ZNANJA-IZPITNA VOŽNJA:

Se opravlja pred izpitno komisijo za voznike motornih vozil iz Maribora. Cena ocenjevanja na praktičnem izpitu: "AM", "A1" in "B" kateg. 37,50 €, "A2", "A", "C" in "E" kateg. 46,50  in "D" kateg. 89,50 €. Pred izpitno vožnjo morajo biti poravnane obveznosti do šole vožnje. Na izpitno vožnjo morate prinesti: veljavno zdravniško spričevalo, osebno izkaznico in evidenčni kartonček vožnje.

 

V kolikor bi se pojavile kakršnekoli težave pokličite na tel. (030) 300-138 in z veseljem Vam bomo pomagali.

 

V šoli vožnje  LEŠNIK & ZEMLJIČ se bomo potrudili, da boste izpit kar najhitreje naredili in Vas varno v promet napotili, kajti naš moto se glasi

"NE ZA IZPIT, UČIMO ZA ŽIVLJENJE".

 

Pridržujemo si pravico do spremembe cen!